Videographer:KIWI Video Studio / Vic Chang
Makeup:Rainie
Location:台北捷運


音樂的響起,不停奔跑,不停的追尋,似有似無你的名字,我只知道我一定會找到妳

Rainie 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()